Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria, vol van Genade
Gij zijt de gezegende onder de Vrouwen en gezegend
is [Jezus] de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria bescherm [Jezus].

Want van  U is
de Macht om leven te geven                                                            Isis
de Zuiverheid van  juiste verhoudingen                                          Stella Maris        
de Schoonheid van een oprechte vorm                                         Moeder met Kind
de Wijsheid het wezenlijke te ontdoen van het onwezenlijke      Maria Onbevlekte Ontvangenis
tot in alle eeuwen der eeuwen.

Amen
Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria, vol van Genade
Gij zijt de gezegende onder de Vrouwen en gezegend
is [bv Piet], de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria bescherm [hem].

Want van U is de Macht en de Zuiverheid en[ ]
tot in alle eeuwen der eeuwen.
Amen
Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria, vol van Genade
Gij zijt de gezegende onder de Vrouwen en gezegend
is [mijn viendinnetje Truus], de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria bescherm [haar].

Want van U is de Macht en de Zuiverheid en de Schoonheid en de Wijsheid
tot in alle eeuwen der eeuwen.
Amen
Index
Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria, vol van Genade
Gij zijt de gezegende onder de Vrouwen en gezegend
is [mijn zieke moeder], de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria bescherm [haar], steun [haar], geef [haar] nieuwe kracht.

Want van U is de Macht en de Zuiverheid en
de Schoonheid en de Wijsheid
tot in alle eeuwen der eeuwen.
Amen
Vergroting