Het Oerbeeld

Het oerbeeld is ons gegeven door de werkzaamheid van Frans Coppelmans en laat 8 basisstructuren(1-8) zien, die een opeenvolging in de tijd laten zien van begin tot einde, van Alfa tot Omega

Daartussen zien we 4 delingsovergangen en 3 vermenigvuldigingsovergangen

De delingsovergangen liggen tussen:
1 en 2
3 en 4
5 en 6
7 en 8

de vermenigvuldigingsovergangen liggen tussen:
2 en 3
4 en 5
6 en 7

Nu worden de delingsovergangen ook wel de onzichtbaren of vrouwelijke overgangen genoemd en de vermenigvuldigingsovergangen de zichtbaren of mannelijke overgangen genoemd,

Als we dit nu invullen volgens de kerkelijke tradities dan ziet het geheel er zo uit:


Tussen Alfa en Omega liggen vier delingsovergangen:
1 en 2   Isis
3 en 4   Stella Maris
5 en 6   Maria Moeder met Kind
7 en 8   Maria Onbevlekte Ontvangenis

en 3 vermenigvuldigingsovergangen:
2 en 3  Vader
4 en 5  Zoon
6 en 7  Geest

en zo zien we dat hoewel  de drie zichtbaren, mannelijke figuren ons steeds worden voorgehouden deze 3 niet kunnen bestaan zonder de vier vrouwelijke onzichtbaren.

Willen we echt een universele(katholiek is een ander woord voor universeel of algemeen geldend) kerk zijn, dan moeten we deze 4 vrouwelijke grondprincipes een plaats geven. Zij vertegenwoordigen ook het aardse element. De 3 mannelijke figuren vertegenwoordigen het hemelse, geestelijke aspect van ons menszijn. Beide sferen (en God schiep Hemel en Aarde) dienen samen te werken om voor de mens een hele wereld te vormen.

Een nieuw Jeruzalem ondeelbaar.

En nu moet U niet denken, dat het hier over Jeruzalem in Israel gaat, dat zou een misvatting zijn en te materieel opgevat; het nieuwe Jeruzalem ontstaat door een innerlijke houding, die een leefwereld voor de mens opbouwt die onzichtbaar en zichtbaar is, die geestelijk en materieel is, die vrouwelijk en mannelijk is, die warm en koud is, die en is en niet of  is en waar men overal op aarde aan kan bouwen en van daaruit ook overal aansluiting kan vinden met die plekken, die uitgaan van hetzelfde fundament.

En dit fundament omvat zowel het Culturele als het Sociale als het Technische als het Economische veld tbv een Mystieke en een Religieuze en een Humane en een Gnostische beleving  in hun onderlinge verwantschap tbv de individuele mens alswel als ten behoeve van individuele mensen in samenlevingsverbanden.
Isis        
Stella Maris
Moeder en kind
Maria Onbevlekte Ontvangenis        
Mystiek
Religieus
Humaan
Gnostisch
Cultureel
Sociaal
Technisch
Economisch
Aarde
Water
Lucht
Vuur
Fysiek
Etherisch
Astraal
Ik