Een andere of nieuwe wiskunde 
Another Mathematics


In de jaren dat ik met Frans Coppelmans samenwerkte is een geheel, althans bij mijn weten, nieuwe wiskunde ontstaan. Het hele proces heeft jaren geduurd (1970-1995) en nu vind ik weer de tijd er hernieuwde aandacht aan te besteden. Het was een zeer intensief proces met name was het moeilijk oude voorstellingen en beelden los te laten en er nieuwe voor in de plaats te zetten en dit alles dan ook nog in een samenhangend en coherent geheel.

De hele idee is ontstaan door de bestudering van Frans Coppelmans van het kinder-spel en de analyse van kindertekeningen met name de compositie wetmatigheden daarin. Het idee, dat zo ontstond was, dat de mens en de beschaving, die hij voortbrengt onderworpen is aan een wetmatigheid. Dit wil overigens niet zeggen, dat de mens daarmee zijn vrijheid verliest, echter, dat al het menselijk handelen als grondslag eenzelfde principe kent. Naarmate we meer bewust worden van dit principe des te meer kan het dienen als gemeenschappelijke communicatie- en samenwerkings basis. Het is als met een spel zodra er twee of meer mensen de regels accepteren dan kan er gespeeld worden. In het spelen kunnen zich verschillende spel-stijlen ontwikkelen.

Het Begin

Als ieder begin was ook dit begin moeilijk te maken. 1 stond tegenover veel en tegenover 0. De nul is overigens pas als laatste aan onze getallenreeks toegevoegd 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 en dat was in India. Pas toen de nul bekend werd kon het 10-tallig stelsel waar wij nu nog gebruik van maken geboren worden. En hoezeer we nu  nog denken, dat dit 10-tallige stelsel van eeuwigheidswaarde is zo zal langzaam maar zeker duidelijk worden dat er een ander veel krachtiger stelsel is. De grondgedachte van het hele stelsel is om met zo min mogelijk aannames (Ockham's raisor oftewel the law of parsimony) zoveel mogelijk voort te brengen.......Zo is het begrip Wis-kunde zelf ook informatief: maw. de kunst van het wissen oftewel uitvegen van dat wat overbodig is

Volgende                                                                                 Terug
 Volgende
The Reconstruction
of the Contour.
Home
Index